fbpx
Çalışma Saatleri Pazartesi - Cumartesi: 10.00 - 18.00
Bizi Arayın +90 543 341 79 00
e-mail: info@secilsoylu.com

Çalışma Alanlarım

UZM. DR. Seçil Soylu

Muayenehanemde erişkin yaş grubuna (18 yaş üstü) sağlık hizmeti veriyorum.
İlgilendiğim psikiyatrik bozukluklar ve ruhsal sorunlar:

Depresyon

Depresyon; kişinin kendisini hemen her gün, günün büyük bir kısmında mutsuz, çökkün ya da boşlukta hissettiği, öncesinde yapmaktan keyif aldığı aktivitelere karşı ilgi ve isteğinin azaldığı ve bu nedenle mesleki ve sosyal aktivitelerini yerine getirmekte zorlandığı bir psikiyatrik bozukluktur.

Detaylı okuyun

Anksiyete Bozuklukları
(Kaygı Bozukluğu)

Anksiyete; kişide “bunalma, sıkışma” gibi hislerin hakim olduğu ve bu bunaltı hissini gidermek amacıyla birtakım savunma belirtilerinin görüldüğü ruhsal bir bozukluktur.

Detaylı okuyun

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)

Obsesyon; kişinin isteği ve iradesi dışında gelen bir zihin içeriğinden kurtulamadığı, kişiyi rahatsız eden, bilinçli çaba ile kovulamayan düşünce, dürtü veya düşlemlerdir.

Detaylı okuyun

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel işlev bozuklukları toplumda en sık görülen ruhsal bozuklardan biridir. Buna rağmen, gerek cinsel sorunların kolay ifade edilememesi; gerek cinsel sorunun çözümüne ilişkin doğru kurum ve kaynaklara ulaşmadaki zorluklar nedeniyle başvuru sıklığı oldukça düşüktür.

Detaylı okuyun

Kişilik Bozuklukları ve Kişiler Arası İlişki Sorunları

Kişilik kavramı, bireyin kendine özgü olan ve diğerlerinden ayırt ettiren uyum sağlayıcı özelliklerini içerir. Bu özellikler kişinin dünyayı görüş, algılayış ve yaşamla başa çıkma biçimini belirler.

Detaylı okuyun

Uyku Bozuklukları

Uyku bozuklukları, toplumda yaygın olarak görülen bozukluklardır. Yaş ile birlikte görülme sıklığında artış gözlenir. Uyku sorunları ile başvuran bir kişide, birincil bir uyku bozukluğu görülme olasılığı sanılanın aksine azdır; çünkü uyku bozukluğu çoğunlukla başka bir ruhsal bozukluğa ikincil olarak gelişir.

Detaylı okuyun

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk yaşam boyu görülme sıklığı %1-5 arasında değişen, duygudurumda ataklar halinde değişkenlik olması ile karakterize bir psikiyatrik bozukluktur.


Detaylı Okuyun

Travma ile İlişikli Bozukluklar

Travma; farklı kaynaklarda pek çok farklı tanımı olan bir kavramdır. Kişinin içsel kaynaklarının kısa süre de olsa baş etmekte yetersiz kaldığı ve uzun süreli psikolojik belirtiler üreten aşırı ölçüde üzücü bir ya da birden fazla olay “travma” olarak adlandırılabilir.

Detaylı okuyun

Bedensel Belirti Bozukluğu

Psikolojik rahatsızlıkların bedensel belirtiler halinde yaşanarak ifade edilmesi ve bunlar için tıbbi yardım arama eğilimi “somatizasyon” olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı okuyun

Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB); çocukluk çağında başlayan ve yakınmaların %50-70 oranında erişkinlik döneminde devam ettiği bir gelişimsel psikiyatrik hastalıktır

Detaylı okuyun

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Psikoz; düşünce, algı ve davranışlarda bozulmanın olduğu, gerçeklikten kopma halidir. Gelip geçici psikotik yaşantılardan şizofreni gibi klinik sendromlara kadar geniş bir spektrumda dağılır

Detaylı okuyun

Alkol Kullanım Bozuklukları ve Davranışsal Bağımlılıklar

Alkol ve madde kullanım bozuklukları yaşamı tehdit eden, önemli sağlık sorunlarına sebep olan, kişileri sosyal ve ekonomik kayıplara uğratan önemli bir psikiyatrik bozukluk kümesidir.

Detaylı Okuyun

LGBTİ+ Bireylerin Sağlığı ve Yaşadıkları Ruhsal Güçlükler

Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks (LGBTİ) bireyler depresyon, kaygı bozukluğu, intihar düşünceleri gibi ruhsal sorunlar açısından genel topluma oranla daha büyük bir risk altındadır.Detaylı Okuyun

Yaşlılık Döneminde Görülen Ruhsal Sorunlar ve Demans

Yaşlılık çeşitli bedensel ve ruhsal değişikliklerin olduğu fizyolojik bir süreçtir. Bu dönemde emekilik ve sosyal statü kaybı, fiziksel hastalıklar, eş ve arkadaşların kaybı, toplumsal rollerdeki değişimler, zamana ayak uydurmaktaki güçlükler, çevreye bağımlılık, yalnızlık ve umutsuzluk duygusu, “bir işe yaramama” hissi gibi sorunlar ortaya çıkar.

Detaylı Okuyun