fbpx
Çalışma Saatleri Pazartesi - Cumartesi: 10.00 - 18.00
Bizi Arayın +90 543 341 79 00
e-mail: info@secilsoylu.com

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk yaşam boyu görülme sıklığı %1-5 arasında değişen, duygudurumda ataklar halinde değişkenlik olması ile karakterize bir psikiyatrik bozukluktur. Hastalığın isminde yer alan bipolar sözcüğü “iki uçlu” anlamına gelmektedir. Duygudurumdaki  salınmayı ifade eden bu uçların birinde depresyon (çökkünlük) atağı yer almaktayken; diğerinde mani (taşkınlık) atağı olur.

Depresyonda; mutsuzluk, istek kaybı, çok uyuma ya da uykusuzluk, iştah değişiklikleri, enerji kaybı, değersizlik hissi gibi genel bir ‘baskılanma’ hali görülür.

Manide; kişide taşkın ve kabarmış bir duyguduruma eşlik eden özgüven artışı, uyku ihtiyacında azalma ve içsel enerjide artış, her zamankinden daha fazla konuşkan olma hali, düşünce uçuşmaları ve dikkat dağınıklığı, dürtüleri kontrol etmede zorlanma belirtileri görülür, kişi adeta “motor takılmış” gibidir.

Bazen bir atağa diğer atağın belirtileri kısmen eşlik edebilir. Duygudurumdaki söz konusu değişiklikler günler ve/veya haftalar boyunca sürer. Kişinin sosyal, mesleki işlevselliğinde bozulmaya, ekonomik kayıplara sebep olabilir.

Yapılan çalışmalar bipolar bozukluk hastalarının ataklar arasındaki dönemlerde de duygudurum düzenlemede zorluklar, hafıza ve dikkat gibi bellek işlevlerinde bozulmalar yaşadığını göstermektedir. Bipolar bozuklukta atakların erken tanınması ve en etkili şekilde tedavi edilmesi büyük önem arz eder.

Tedavide atakların kontrol altına alınması ve yinelemenin önlenmesi için ilaç tedavileri önemli bir yer tutar.

Kişilerin hastalığını tanıyabilmesi, yönetebilmesi için öncelikle kendisine ve mümkünse yakınlarına bir ruh sağlığı hekimi tarafından psikoeğitim (hastalık hakkında bilgilendirme) verilmesi çok önemlidir. Atakların yinelemesindeki önemli etkenlerden biri bilgi eksikliğidir. Destekleyici psikoterapiler, grup tedavileri de işlevselliğin arttırılması ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi açısından oldukça faydalıdır.