fbpx
Çalışma Saatleri Pazartesi - Cumartesi: 10.00 - 18.00
Bizi Arayın +90 543 341 79 00
e-mail: info@secilsoylu.com

Psikoterapi

Cinsel Terapi ve Danışmanlık

Cinsel terapi, cinsel sorunlar ve cinsel sorunların tedavisi konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatrist ve psikologlar tarafından tıbbi, psikolojik, sosyal, kişisel veya kişiler arası faktörlerin rol aldığı cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür konuşma terapisidir.*

*www.cetad.org.tr

Kapadokya Bölgesi’nde CETAD’dan (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) teorik eğitim ve süpervizyon almış ilk ve tek cinsel terapist olarak hem kliniğimde hem de online olarak birey ve çiftleri görmekteyim.

Dinamik Yönelimli Destekleyici Psikoterapi

Destekleyici psikoterapi temel olarak:

• Ruhsal olarak görece sağlıklı bir bireyin ağır bir olay (ölüm, kayıp, travma) yaşaması sonrasında ortaya çıkan belirtilerle baş etmesini,
• Ağır ruhsal hastalığı olan bir kişinin hastalık belirtilerinin hafifletilmesi ya da tekrarlamasının önlenmesini,
• Kişilerin ego gücünün desteklenmesi ve dış dünyaya uyum kapasitesinin arttırılmasını hedefleyen bir tedavidir.

Terapist ve danışan yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda, belirli bir süreç boyunca görüşmeler yapar. Görüşmelerde her iki taraf da profesyonel bir ilişki kurduğunu bilir. Bu ilişkide sınırların olması çok önemlidir. Sınırlar, psikoterapiyi arkadaş/eş/aile sohbetlerinden ayıran en belirgin unsurlardandır ve her şeyden önemlisi öncelikle danışanı korur. Peki nedir bu sınırlar? Terapi görüşmesinin yapılacağı ortam, gün ve saat, terapinin süresinin belirlenmesi, terapist ve danışanın terapi süreci dışında sosyal bir ilişki kurmaması, terapi seansı boyunca terapist-danışan arasında fiziksel mesafenin korunması gibi.

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapiler

ÇOKT’da hastanın temel başvuru sorununa yönelik, zaman odaklı etkin bir yaklaşımla değişim hedeflenir. Terapist daha aktiftir. Geçmiş görece az vurgulanır, yeni deneyim ve farkındalıklara odaklanılır.